donderdag 24 mei 2012

Wicked!

Nee, ik heb 't niet over de musical Wicked, maar over het woord wicked dat je in de regio Boston hoort. Het betekent zoveel als 'heel erg', zoals op het t-shirt hieronder 'heel erg snelle hardloper' (denk Boston Marathon).


De 'r' aan het eind van een woord spreken ze meestal niet uit, vandaar 'runnah'.

Wicked komt van het Oud-Engelse wicca (=tovenaar, heks) en betekent 'goddeloos' of 'verderfelijk'. Waarschijnlijk zijn ze hier in de regio zo gehecht aan dit woord vanwege de heksengeschiedenis van het stadje Salem MA, net ten noorden van Boston. Daar zijn in 1692 24 mensen als heks ter dood veroordeeld. Door de jaren heen heeft wicked z'n positieve bijbetekenis gekregen.

Wicked pissah
Wicked heb ik inmiddels al regelmatig gehoord en soms zeg ik 't, voor de grap. Het schijnt dat 't vaak voorkomt in combinatie met pissa(h): "That car is wicked pissah!" (Die auto is vetcool/keigaaf!). Ik ben het nog niet tegengekomen. By the by, in het voorbeeldzinnetje wordt de 'r' van 'car' wel uitgesproken, omdat het volgende woord begint met een klinker.

Ook pissah is eigenlijk in eerste instantie een negatief geladen woord. Het Oud-Engelse pisser betekent 'erg vervelend' of 'erg pijnlijk'. De '-er' op het eind wordt weer lui uitgesproken. Door veelvuldig gebruik van dit soort woorden in slang (groepstaal) kan het woord precies het omgekeerde gaan betekenen.

Geen opmerkingen: