donderdag 19 december 2013

DigiD aanvragen als je in het buitenland woont

Met je persoonlijke DigiD kun je jezelf identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weten deze organisaties dat ze echt met jou te maken hebben. Een DigiD heb je bijvoorbeeld nodig als je nog online belastingaangifte in Nederland wilt doen of via internet een uittreksel van het bevolkingsregister wilt aanvragen.Vanuit het buitenland regelen
Helaas, alleen als je klant bent van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) én AOW-pensioen ontvangt én niet meer ingeschreven staat bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), kun je bij de SVB online een DigiD aanvragen. Alle andere Nederlanders die uitgeschreven zijn uit het GBA, zullen persoonlijk naar een gemeenteloket in Nederland moeten.

Sinds mei dit jaar is er een proef gestart op de volgende locaties: de gemeentebalie op Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) moeten of naar één van de volgende gemeentehuizen moeten: Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Den Haag. Voor alle locaties geldt dat je een afspraak moet maken!

Er zijn wat voorwaarden waar je aan moet voldoen:
  • Je woont in het buitenland (Let op: Nederlanders die vóór 1 oktober 1994 naar het buitenland zijn verhuisd en sindsdien niet meer in Nederland hebben gewoond, hebben geen burgerservicenummer. Een sofi-nummer voldoet helaas niet. Zij komen om die reden niet in aanmerking voor een DigiD via balie-uitgifte).
  • Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit.
  • Je hebt een geldig Nederlands reisdocument (paspoort of Nederlandse identiteitskaart –NIK-).
  • Je hebt een burgerservicenummer (BSN) (Let op: het oude sofi-nummer is niet geldig).
  • Je beschikt over een mobiele telefoon.

Meer informatie
DigiD-website

Geen opmerkingen: