woensdag 1 februari 2012

Verplicht verzekerd in Massachusetts

Het is tijd voor de belastingaangifte. Van onze werkgevers hebben we de W-2-formulieren (jaaropgaven) gekregen, maar ook van onze ziektekostenverzekeraar kregen we een overzicht: MA 1099-HC Individual Mandate-Massachusetts Health Care Coverage. In Californië kennen ze dit niet, dus we moesten weer even omschakelen.

De Massachusetts Health Care Reform Act (MHCRA, ook wel RomneyCare genoemd) verplicht sinds 2006 alle inwoners van Massachusetts die 18 of ouder zijn -uitzonderingen daargelaten-, een ziektekostenverzekering te hebben. Je zou deze staatswet kunnen zien als een voorloper van de landelijke ObamaCare (Patient Protection and Affordable Care Act) die in 2010 is aangenomen.

Boete
De ziektekostenverzekering die je hebt moet voldoen aan de Minimum Creditable Coverage (MCC)-eisen die zijn opgesteld door de Commonwealth Health Insurance Connector Authority, kortweg Health Connector.

Voor elke maand dat je in Massachusetts geen ziektekostenverzekering hebt, kun je beboet worden. De boete wordt berekend bij de jaarlijkse belastingaangifte en zal nooit meer dan 50% bedragen van de minimumpremie die je kwijt zou zijn geweest volgens de Affordability-berekening van de Health Connector. Die berekening is gebaseerd op inkomen, gezinssamenstelling en goedkoopste ziektekostenplan dat de Health Connector voor je kan vinden. Het lijkt te werken, want Massachusetts is de staat met het hoogste percentage ziektekostenverzekerden: 98,1% (in 2008).

De boete voor belastingjaar 2011 kan oplopen tot $1.212.

Indicatie van boete per maand/jaar voor 2011. FPL = Federal Poverty Level, voor een gezin van 4 is het jaarinkomen in de 0-150% FPL bijvoorbeeld $0-$33.528 (25.500 euro).

Uitzonderingen
In een aantal gevallen wordt de boete kwijtgescholden:

  • Als je zelfs het meest voordelige ziektekostenpakket niet kan betalen (in 2008 was dat 76% van de 150 duizend onverzekerden in Massachusetts, waarvan meer dan de helft onder de 150%-FPL zat).

  • Als je uit strenge geloofsovertuiging af ziet van ziektekostenverzekering (3,5% in 2008).

  • Als je tijdelijk geen ziektekostenverzekering kunt veroorloven door 'special circumstances and financial hardship', bijvoorbeeld omdat je door een brand of natuurramp buitengewoon hoge uitgaven hebt gehad, omdat je failliet of tijdelijk dakloos bent of omdat een 'essential utility' zoals gas en elektra is afgesloten (31 gevallen in 2008) .

Geen opmerkingen: